Our Vegan Certification

certified-vegan-logo

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก แกรนท์ออฟออสเตรเลีย ประกอบด้วย ยาสีฟัน 8 ชนิด, น้ำยาบ้วนปาก, แปรงสีฟัน 3 ชนิด ได้รับการรับรองเครื่องหมายมังสวิรัติ(Vegan) โดยมูลนิธิ Vegan Awareness Foundation สัญลักษณ์เครื่องหมายรับรอง วีเกน ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์,ไม่มีการทดสอบในสัตว์ เครื่องหมายรับรองนี้ผ่านการอนุญาตให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มีการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักทั่วโลก

มังสวิรัติ หมายถึง ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ หรือ ทดสอบกับสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อ กระดูก นม ไข่ ขนสัตว์ หนัง ฯลฯ

ไม่มีการทดสอบกับสัตว์ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในสัตว์ ส่วนผสม หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองจาก หน่วยงานหรือองค์การอิสระ

ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO’s) จะต้องไม่มี GMOs หรือยีนที่ได้มาจากสัตว์ ในการผลิตส่วนผสม หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การตรวจสอบยืนยัน ผู้ผลิตจะต้องๆได้รับการตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในการผลิตส่วนผสม

ดูใบรับรองการรับรองของเราที่นี่....อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก Vegan ได้ที่เว็บไซต์ vegan.org here