Giving Back


การให้ของพวกเรา
ในฐานะที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวเมลเบิร์น เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญคือการตอบแทนกลับไปยังที่ชุมชนของเราและสนับสนุนผู้ที่ต้องการ ในแต่ละปีเราบริจาคยาสีฟันแก่องค์กรที่ให้การสนับสนุนคนในชุมชนของเรา ที่จะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าพื้นฐาน เช่น ยาสีฟันได้ ในปีพ. ศ. 2560 เราได้มอบยาสีฟันยาสีฟันจำนวน 4,000 ชุดแก่องค์กรต่อไปนี้

• St Kilda Mums
• Asylum Seeker Resource Centre ศูนย์ข้อมูลผู้ขอลี้ภัย
• Beauty Bank ธนาคารเพื่อความงาม
• Careers of Africa Sleep Well Project ผู้ดูแลโครงการ Sleep Well ในแอฟริกา
• The Salvation Army (Bellarine) กองทัพบก (Bellarine)